Experimenten
Online!
 Zuurstofproductie door Waterpest.

Waterpest. Beschrijving:

Zuurstofproductie door (water)planten aantonen met behulp van de klassieke waterpestproef.

Apparatuur:

-Bekerglas 1000 ml
-Trechter 80-90 mm Ø
-Reageerbuisje
-Waterpest
-Houtspaander

Chemicaliën:

Natriumwaterstofcarbonaat: NaHCO3

Uitvoering:

Doe enkele takjes waterpest in een bekerglas met (leiding)water. Plaats een trechter met de steel omhoog over de plantjes. Vul een reageerbuisje met water en plaats hem zonder luchtbellen in te sluiten omgekeerd over de steel van de trechter. Dit gaat het gemakkelijkst door de hele opstelling in bijvoorbeeld een emmer water onder te dompelen. Een alternatief is om de lucht uit het buisje weg te zuigen met behulp van een dun slangetje.

Zet de opstelling op een plaats met voldoende (zon)licht. Toon, zodra zich voldoende gas heeft verzameld, de gevormde zuurstof aan door een gloeiende houtspaander in het reageerbuisje te brengen. Opvlammen van de spaander wijst op zuurstof.

Waarnemingen/Resultaat:

Detailfoto waterpest. Na korte tijd ontstaan er vele belletjes op de wanden van de trechter, het bekerglas en op de blaadjes van de waterpest. Via de trechter stijgen de eerste belletjes op en worden opgevangen in het reageerbuisje. Een aantal uren later komen er geen nieuwe belletjes meer bij. Na enkele dagen is al het bladgroen uit de waterpest verdwenen.


Ondanks meerdere pogingen is het helaas niet gelukt voldoende gas te produceren. Het was dan ook niet mogelijk zuurstof aan te tonen.

Uitleg:

Alle groene planten zijn, onder invloed van (zon)licht, in staat om met behulp van o.a. kooldioxide uit de lucht en water glucose te syntheti-seren. Dit chemische proces waarbij via een aantal tussenstappen uiteindelijk glucose wordt gevormd staat bekend onder de naam fotosynthese of koolstofassimilatie. De vereenvoudigde reactievergelijing is:

Fotosynthese Reactie.

Opmerkingen:

-Waterpest is te koop in de meeste dierenwinkels.

-Ondanks het mislukken van dit experiment staat het natuurlijk vast dat alle groene planten zuurstof produceren.

-Voeg eventueel een spatelpuntje NaHCO3 aan het water toe. Waterpest is, door afsplitsing van OH-, in staat om het van natriumwaterstofcarbonaat afkomstige bicarbonaat-ion (HCO3-) om te zetten in CO2. NaHCO3 is tevens een rechtstreekse bron van CO2 bij een pH <7.

-Omdat planten in het donker CO2 produceren is het noodzakelijk
's nachts de opstelling te belichten.

-Een oorzaak voor het mislukken van dit experiment is een mogelijk gebrek aan kooldioxide. (CO2) Doorborrelen van het water met CO2 zou dit misschien kunnen verhelpen. Het is niet geheel duidelijk waarom de waterpest zo snel vergeelde.

Meer info & links:

Thuis Experimenteren - Zuurstofproductie door waterplanten

Het waterpestproefje uitgevoerd door Ruud Herold. Na een mailwisseling bleek dat het hem niet was gelukt aan te tonen dat het gevormde gas zuurstof was.

Vereniging voor het onderwijs in de biologie - Leden Melden

Kort verslag van een biologieleraar die beweert dat hij nog nooit een collega heeft ontmoet die deze proef met succes heeft uitgevoerd.