Experimenten
Online!
 Waarom deze Website?

Studieboeken. Mijn eerste kennismaking met scheikunde vond plaats toen ik in de schoolbibliotheek van m'n lagere school op zoek was naar een onderwerp voor een spreekbeurt en min of meer toevallig stuitte op een eenvoudig scheikunde boek. Mijn spreek-beurt over dit onderwerp was in elk geval, misschien mede vanwege de proefjes die ik tijdens mijn voordracht uitvoerde, een groot succes.

Later op de MAVO had ik een enthousiaste scheikundeleraar en leerde ik de basis-beginselen van de scheikunde, maar zelf proefjes uitvoeren was er toen helaas nog niet bij. Pas op de laboratoriumschool had ik m'n eerste echte practicum. In het begin leerden we vooral basishandelingen als pipetteren, titreren en filtreren, maar al snel gingen we dieper op de leerstof in en kregen we bedrevenheid in de diverse typen analyses, destillaties en syntheses.

M'n stage liep ik bij Heineken en daar leerde ik pas de echte (bedrijfs)chemie kennen. Op dit lab deden we bepalingen aan alle ingangstoffen (mout, water, gist), tussenproducten (wort, jong bier) en natuurlijk aan het eindproduct. (Heerlijk, Helder, Heineken. Smiley.)

Inmiddels werk ik niet meer als laborant, maar in m'n achterhoofd is altijd het idee blijven hangen om thuis zelf te gaan experimenteren. Niet met de bedoeling om dingen te gaan uitvinden of iets dergelijk. Nee, meer om gewoon de leuke (demonstratie)proefjes te gaan doen. Mengen, roeren, verwarmen en filteren. Reacties bestuderen; Waarom reageren chemicaliën met elkaar en hoe? Eigenlijk een beetje het idee van de alchemie uit de middeleeuwen, maar dan met de kennis van vandaag. En door het beschrijven van mijn experimenten probeer ik tevens anderen enthousiast te maken.

Daarom deze website.

Arjan, webmaster Experimenten Online!