Experimenten
Online!
 Chemiluminescentie met Luminol.

Erlenmeyer met luminol. Beschrijving:

Oxidatie van luminol met behulp van chloor in basisch milieu.

Apparatuur:

-Erlenmeyer 300 ml
-Spatel
-Weegschaal
-Pasteurpipetje

Chemicaliën:

Natriumhydroxide: NaOH
Luminol: C8H7N3O2
Natriumhypochloriet 5%: NaOCl

Veiligheid:

Natriumhydroxide is een sterke base. Veiligheidsbril! Natriumhypochloriet niet in contact brengen met zuren vanwege de vorming van giftig chloorgas.

Uitvoering:

Los 0,6 gram natriumhydroxide op in water en vul aan tot 150 ml. Weeg 0,15 gram luminol af en voeg dit toe aan de oplossing. Zwenk de erlenmeyer tot alles is opgelost. Verduister de ruimte en voeg een paar ml natriumhypochloriet toe.

Waarnemingen:

De oplossing licht korte tijd helderblauw op.

Uitleg:

Formule van Luminol. In een verdunde, zwak zure of neutrale oplossing gedraagt luminol zich als een zwitter-ion. Het proton van de secundaire aminegroep (NH) heeft zich dan verplaatst naar de primaire aminogroep (NH2). In een basische loog-oplossing deprotoneert ook de tweede secundaire aminegroep en vormt zich het di-anion. Door toevoegen van de natriumhypochloriet-oplossing oxideert luminol tot het aangeslagen (geëxciteerde) 3-aminophthalate-ion. Bij terugvallen naar de grondtoestand emitteert het
3-aminophthalate-ion een blauw foton. (lichtdeeltje)

Het (vereenvoudigde) reactieschema is:

Reactieschema oxidatie Luminol.

Het oxidatiemechanisme met behulp van natriumhypochloriet is niet precies bekend.

Opmerkingen:

-Natriumhypochloriet is beter bekend onder de naam (huishoud)chloor of Glorix.

-Een zwitter-ion is een als geheel neutraal molecuul met zowel een positieve als negatieve lading.

-Een di-anion is een ion met een dubbele negatieve lading.

-Voor informatie over aangeslagen deeltjes, terugvallen naar de grondtoestand e.d. zie de Vlamreactie.

-Luminol is een veel gebruikt forensisch reagens voor het aantonen van bloedsporen.

Meer info & links:

Thuis Experimenteren - Chemoluminescentie van Luminol

Webpagina met het hier beschreven experiment.

Bellarmine University - Chemiluminescence: Synthesis of Luminol

Synthesevoorschrift van luminol. (Engels)

Miss Hickey's Home Page - Illuminating Facts About Luminol

Onderdeel van de homepage van een scheikundelerares op de University of Pennsylvania met uitgebreide info en uitleg over de synthese, toepassingen en reacties van luminol. (Engels)