Experimenten
Online!
 Chemiluminescentie met Fosfor.

Fosfor in reageerbuisje. Beschrijving:

Sublimatie van rode fosfor; bestuderen van de ontstane chemiluminescentie.

Apparatuur:

-Reageerbuisje
-Aluminiumfolie
-spiritusbrander

Chemicaliën:

Fosfor (rode): Pn

Veiligheid:

De bij dit experiment gevormde witte fosfor is zeer giftig! Experiment in de zuurkast uitvoeren. Veiligheidsbril.

Uitvoering:

Doe een spatelpuntje rode fosfor in een reageerbuisje en sluit het buisje af met een stukje aluminiumfolie. Verwarm het buisje voorzichtig met een spiritusbrander totdat de fosfor wit-groen oplicht.

Waarnemingen:

Tijdens het verwarmen wordt al vrij snel een wit-groen schijnsel zichtbaar terwijl lichtgevende dampen door het reageerbuisje kronkelen.

Uitleg:

De stof fosfor kent verschillende allotrope modificaties met zowel verschillende chemische als fysische eigenschappen. De meest bekende zijn witte en rode fosfor. Bij dit experiment wordt rode fosfor door middel van verwarmen omgezet in witte fosfor wat oplicht onder invloed van zuurstof uit de lucht. De reacties zijn:

Reacties fosfor.

Verschil in eigenschappen tussen allotrope vormen van fosfor:

Naam: Rode fosfor Witte fosfor
     
Kleur: Bruin-rood Geel-wit
Formule: Pn P4
Kristalrooster: Atoomrooster Molecuulrooster
Dichtheid: 2.34 g/cm3 1.83 g/cm3
Smeltpunt: 590°C* 44°C
Zelfontbrandingstemp: 260°C 30°C
Oplosbaarheid: Niet Oplosbaar in CS2
Giftigheid: Niet giftig Zeer giftig
Hardheid: Groot Zeer klein
Stabiliteit: Groot Gering
Reactiviteit: Gering Zeer groot
Toepassing: Lucifers Brandbommen

* = Onder hoge druk.

Opmerkingen:

-Allotropie is het verschijnsel dat een chemisch element in meerdere modificaties (verschijningsvormen) met verschillende fysische en chemische eigenschappen kan voorkomen. Bijvoorbeeld het element koolstof wat voorkomt als grafiet & diamant.

Meer info & links:

Tabel van Mendeljev - Fosfor

Info over o.a. de ontdekking, bereiding en toepassingen van het element fosfor op Periodictableonline.org

Wikipedia.org - Fosfor

Beschrijving van het element fosfor in de Wikipedia encyclopedie.

Webelements.com - Phosphorus

uitgebreide info over het element fosfor op Webelements.com (Engels)