Experimenten
Online!
 Disclaimer.

Kopersulfaat kristallen. De beschrijving van experimenten op deze website is alleen bedoeld ter informatie en heeft niet de intentie om personen aan te zetten tot het uitvoeren van bedoelde experimenten.

De auteur is nooit en te nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan ten gevolge van het nadoen van hier beschreven experimenten of het gebruik van informatie van deze website.